Ubezpieczenie Gwarancja Plus

UBEZPIECZENIE GWARANCJA PLUS

Dzięki ubezpieczeniu Gwarancja PLUS możesz zapewnić sobie dodatkowe bezpieczeństwo zakupionego sprzętu niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta na zakupiony sprzęt, a także zapewnić sobie komfort użytkowania i oszczędność w przypadku awarii po upłynięciu czasu podstawowej gwarancji producenta. Umożliwiamy także zakup ubezpieczenia Gwarancja PLUS PEŁNA OCHRONA, która oprócz standardowego zakresu Gwarancja PLUS obejmuje również przypadkowe uszkodzenia sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przepięcia prądu, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  • Darmowa naprawa lub wymiana na nowy sprzęt nawet w 5 roku użytkowania,
  • Brak limitów napraw,
  • Profesjonalna i szybka pomoc w przypadku awarii nawet w 5 roku użytkowania,
  • Oszczędność w stosunku do kosztów naprawy w serwisie lub zakupu nowego sprzętu,
  • Wygodne zgłoszenie awarii i szybka likwidacja szkody.
DOSTĘPNE WARIANTY OCHRONY
GWARANCJA PLUS - obejmuje wszystkie uszkodzenia funkcjonalne sprzętu, uszkodzenia wewnętrzne, wady fabryczne, które mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania. Działa po upływie gwarancji producenta przez kolejne lata i jest kontynuacją jej zakresu.
GWARANCJA PLUS PEŁNA OCHRONA – obejmuje zarówno wszystkie uszkodzenia funkcjonalne, uszkodzenia wewnętrzne, wady fabryczne, jak i jest rozszerzona również o ochronę od przypadkowego uszkodzenia sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje także ochronę sprzętu, który mógłby ulec awarii w wyniku przepięcia prądu (takich uszkodzeń nie uwzględnia gwarancja producenta) oraz kradzieży z włamaniem lub rozboju.

 

Bezpłatne wymiany sprzętu

Korzystając z Gwarancji Plus, Klient nie ponosi kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu nawet przez 5 lat.
Wymiana sprzętu na nowy
W przypadku awarii, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, Klient otrzymuje nowy sprzęt o takich samych lub porównywalnych parametrach.
Niska cena polisy
Koszt polisy jest dużo niższy niż koszt zakupu nowego sprzętu lub drogiej naprawy w wyspecjalizowanym serwisie.
Prosta i szybka naprawa

Wystarczy zadzwonić pod numer podany w Polisie i zgłosić uszkodzenie.

 

Bezpłatne wymiany sprzętu

Korzystając z Gwarancji Plus Klient nie ponoso kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu nawet przez 5 lat.

 

Przypadkowe uszkodzenie sprzętu, np.:
upadek telewizora, nieumyślne porysowanie ekrany LCD przez dziecko, zapiaszczenie kamery lub aparatu fotograficznego, zalanie klawiatury.
Wymiana sprzętu na nowy
W przypadku awarii, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, Klient otrzymuje nowy sprzęt o takich samych lub porównywalnych parametrach
Przepięcie (zwarcie) prądu, np.:

uszkodzenie matrycy LCD w laptopie lub telewizorze spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.

 

Niska cena polisy
Koszt polisy jest dużo niższy niż koszty zakupu nowego sprzętu lub drogiej naprawy w wyspecjalizowanym serwisie.
Kradzież sprzętu.

dotyczy kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

 

 

Pełny zakres umowy znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia tutaj.
*produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 KC, ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.